O nás

R + W Slovakia k. s. v Nižnej je súčasťou medzinárodnej skupiny R + W. Skupina spoločností vyvíja a vyrába upravené oceľové rúry, subsystémy pre vstrekovacie systémy, visko-tlakové vstrekovanie, presné komponenty, hnacie hriadele a spojky, ako aj špeciálne stroje a skúšobné stojany. To umožňuje spoločnosti R + W poskytovať technicky náročné riešenia v sektore automobilov a úžitkových vozidiel, lodiarskom priemysle, strojárstve a priemysle výroby náradia, ako aj ďalších priemyselných odvetviach.

Člen rodiny R + W

R + W Slovakia k. s. bola pôvodne založená v Nižnej v roku 2004, v tom čase pod iným názvom spoločnosti. V Nižnej sa výrobky a komponenty vyrábajú výlučne pre odvetvie spojok skupiny Poppe + Potthoff. Tieto sa predávajú celosvetovo pod značkou R+W.

Medzi najvýznamnejšie trhy patrí Nemecko a Čína. V Nižnej vyrábame všetky základné kovové komponenty s priemerom od 6 mm až do 330 mm pre rôzne spojky. Vývoj sa v súčasnosti uskutočňuje v Nemecku. Na výrobu spojok využívame rôzne materiály, to zahŕňa štandardné materiály, ako aj materiály výlučne na prianie zákazníka. V roku 2014 sa spoločnosť presťahovala do novej budovy, čo zdvojnásobilo výrobné priestory. Vďaka rozšíreniu strojového parku a investíciám do výrobných kapacít R + W Slovakia neustále rastie.

Nahliadnutie do histórie

Rodinný podnik založený v roku 1928 so sídlom a technologickým centrom v meste Werther (Nemecko) zamestnáva viac ako 1500 zamestnancov. So svojimi dcérskymi spoločnosťami a dlhodobými partnermi Poppe + Potthoff ponúka zákaznícky orientované aktivity vo viac ako 50 krajinách. Technologické centrum je think-tankom a kontrolným centrom skupiny Poppe + Potthoff Group vo svojom sídle v meste Werther.

cta

Presnosť. Inovácie. Flexibilita.

Technické požiadavky plníme do poslednej súčiastky.