Duálne vzdelávanie

R + W Slovakia k.s. / Nižná / a Stredná odborná škola lesnícka / Tvrdošín /

realizuje v rámci projektu duálneho vzdelávania praktickú prípravu žiakov študijného odboru

2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

Praktické vyučovanie bude prebiehať vo výrobných priestoroch spoločnosti R + W Slovakia k. s., Nižná, za asistencie kvalifikovaných odborníkov z oblasti strojárenstva v súčinnosti s majstrami odbornej výchovy Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne. Teoretické vyučovanie študenti absolvujú v učebniach partnerskej Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne.

BENEFITY

  • Prospechové štipendium
  • Odmena za produktívnu prácu
  • Osobné ochranné pracovné prostriedky
  • Stravovanie u zamestnávateľa
  • Úhrada cestovného alebo ubytovania na školskom internáte
cta

Presnosť. Inovácie. Flexibilita.

Technické požiadavky plníme do poslednej súčiastky.